Index

Basisschool De Elout

Hoofdstuk 12. Peuterschool De Elout

12.1 Spelend leren

Kiest u voor De Elout? Dan kiest u voor:

  • Spelend leren
  • Een prachtig ruim lokaal
  • Buiten spelen, lekker bewegen
  • Veel ruimte voor de fantasie van uw kind
  • Doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar

Op de peuterschool kunnen kinderen spelend leren. Ze ontdekken de wereld met andere kinderen uit de wijk en samen groeien ze naar de basisschool toe. Aan de hand van uitdagend speelmateriaal, het juiste aanbod en persoonlijke aandacht van kundige peuterleidsters, ontwikkelt uw kind zich van peuter tot kleuter. Spelenderwijs leert uw kind vaardigheden die van pas komen op de basisschool.

12.2 Groepen en thema’s

Bij Peuterschool De Elout is uw kind in goede handen. Uw kind kan er spelen met andere kinderen en wennen aan het naar school gaan. Er is een groep van maximaal 16 peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Met elkaar groeien ze naar de basisschool toe. Het programma ‘Puk en Ko’ dat we gebruiken, versterkt vooral de taalontwikkeling. We maken op de peuterschool veel gebruik van onze handpop Puk. Puk is dan ook net als één van de peuters; zij herkennen zich in de pop. Daardoor helpt Puk de kinderen bij het leren over verschillende onderwerpen.

12.3 Contact met de ouders

We vinden het contact met de ouders heel belangrijk. Voor ouders is het in het begin vaak spannend om het kind naar de peuterschool te brengen, daar hebben we alle begrip voor. We zien de peuterschool en de ouders partner in de ontwikkeling van het kind. Samen kunnen we uw peuter het beste geven. Kom gerust naar ons toe om vragen te stellen over opvoeding of ontwikkeling van uw kind. We helpen graag.

12.4 Van peuterschool naar basisschool

De peuterschool is bedoeld om de overstap naar groep 1 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, is het schoolgebouw al bekend. De lessen in groep 1 en 2 van de basisschool sluiten aan op de thema’s van de peuterschool. Op de peuterschool werken we met Uk & Puk, in groep 1 met Ik en Ko. De figuren zijn bekend voor de kinderen. Zo wordt de stap naar de basisschool makkelijk. Bovendien komt uw kind in de kleutergroep vriendjes van de peuterschool tegen. Leidsters van de peuterschool en leerkrachten van de basisschool werken hecht samen waardoor uw kind zich snel thuis zal voelen op de basisschool.

12.5 Tarieven

Wat een peuterschool kost, hangt af van uw gezinssituatie. De bijdrage gaat naar inkomen. U kunt een vergoeding krijgen voor de peuterschool van de belastingdienst. Kinderen met een ooievaarspas kunnen alle dagdelen gratis naar de peuterschool.

12.6 Hoe vaak mag mijn kind komen?

Kinderen mogen twee dagdelen komen, peuters met een indicatie voor extra speelleertijd van het consultatiebureau mogen alle dagdelen komen. In het schema hieronder kunt u zien welke dagdelen Peuterschool De Elout geopend is en wanneer uw kind kan komen.

Dagindeling Peuterschool groepen
Groep Flamingo
Maandagochtend 08.15 - 12.15 u
Dinsdagochtend 08.15 - 12.15 u
Donderdagochtend 08.15 - 12.15 u
Vrijdagochtend 08.15 - 12.15 u

“Meer kansen op De Elout! Dat is ons motto en dat maken we waar!”