Index

De Elout 2020/2021

Hoofdstuk 2. Onze school

2.1 Even voorstellen:

De Elout is een gastvrije school. Iedereen is welkom. We hebben ongeveer 275 leerlingen die voor het grootste deel uit de wijk Valkenbos-Regentes komen. Steeds vaker kiezen ouders voor een school in de buurt. We zijn blij met de grote belangstelling die ouders hebben voor de Elout. De leerlingenpopulatie van onze school is in toenemende mate een afspiegeling van de wijk.

De Elout is een betrokken school. De leerkrachten voelen zich als team verantwoordelijk voor álle leerlingen. En de leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor de sfeer op school. De verschillen tussen leerlingen zijn groot, maar dat vinden wij juist fijn. Onze leerlingen leren zo al vroeg dat iedereen anders is en dat anders zijn leuk is.

De Elout is een moderne school. Maar ook ons onderwijs is modern. We werken met moderne methoden, elk lokaal heeft een digitaal schoolbord en we werken met tablets binnen de school. Op de Elout leren kinderen zelf hun leerproces te sturen omdat wij werken volgens de methode van coachend lesgeven.

De Elout is een zorgzame school. Iedere leerling wordt nauwkeurig gevolgd. Presteert hij of zij naar verwachting? Waar zitten eventuele problemen en hoe lossen we die op? En niet te vergeten: voelt dit kind zich lekker op school?

De Elout is een christelijke school. Dit betekent niet dat alle kinderen christelijk zijn. Het betekent wel dat:

  • we de christelijke feestdagen vieren.
  • we respect en waardering voor elkaar hebben.
  • we ons best doen verschillende culturen en religies te leren kennen en begrijpen.
  • er geen plaats is voor discriminatie.

De Elout is een sportieve school. Bewegen vinden wij belangrijk. Vandaar dat er veel sportieve activiteiten zijn voor onze leerlingen. Op school tijdens het bewegingsonderwijs, maar ook na schooltijd bij Club Elout.

De Elout is een kunstmagneetschool. Samen met het KOO laten we de kinderen kennismaken met theater en muziek.

2.2 Basisschool 2-12

De Elout is een Basisschool 2-12, een school voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Dit betekent dat onze peuterspeelzaal / voorschool, De Klimmertjes ook echt bij de school hoort. De directeur van de school is ook verantwoordelijk voor de peuterspeelzaal. De peutergroepen vormen samen met de groepen 1 en 2 van de kleuters één onderbouw. In alle peuter- en kleutergroepen werken de leidsters en leerkrachten daarom volgens dezelfde pedagogische visie en gebruiken zij hetzelfde VVE-programma. Zij zorgen voor een vloeiende doorgaande leerlijn, en dat is goed voor een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen. Vanzelfsprekend gaan die VVE-programma’s en de peuter- en kleuterjuffen uit van het spelend leren. Dat is immers dé manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen.

Op de achtergrond behoort de peuterspeelzaal overigens nog tot een afzonderlijke stichting, de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP). Dat is omdat de Wet- en regelgeving nog geen volledige integratie toestaat van peuterspeelzalen en basisscholen. Op de werkvloer zijn we echter één.

2.3 Brede buurtschool

Kinderen leren de hele dag door. Op school gebeurt dat op een doelgerichte en professionele manier, maar ook thuis en in hun vrije tijd ontwikkelen kinderen zich. Die ontwikkeling van kinderen verloopt evenwichtiger als er samenwerking is tussen school en ouders, en tussen school en andere organisaties in de buurt. Daarom is onze school een Brede buurtschool. Wij werken samen met organisaties en sportverenigingen in de buurt voor onze eigen ‘Club Elout’, geven naschoolse muzieklessen in samenwerking met KOO en met Kinderopvang DAK en de Stichting 2Samen voor onze  voor- en naschoolse opvang. We willen de leefwereld van onze leerlingen verrijken en bijdragen aan hun talentontwikkeling. Verderop in deze schoolgids kunt u lezen welke concrete activiteiten we voor onze leerlingen en ouders aanbieden in samenwerking met die organisaties.