Index

De Elout 2020/2021

Hoofdstuk 1. Welkom!

1.1 Meer kansen op de Elout!

Hartelijk welkom op onze Christelijke basisschool de Elout. Meer kansen op de Elout! Dat is ons motto. En dat maken we waar. Wij zijn er trots op dat u uw kind aan ons toevertrouwt.  Het team van de Elout haalt het beste uit ieder kind. Iedere leerling op onze school kan zich optimaal ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, expressief en motorisch gebied. Op de Elout maakt uw kind een goede start.

In deze schoolgids proberen we u zoveel mogelijk over onze school te vertellen en te laten zien. Helaas kunnen wij hierin niet alles vertellen over de Elout. Als u vragen heeft over de schoolgids  of andere vragen over het onderwijs op de Elout, kunt u altijd een afspraak maken met de directie. Aanvullende informatie vindt u op de website www.eloutdenhaag.nl

1.2 Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De kernwaarden zijn Ontmoeten, Verbinden, Betrokken en Betrouwbaar.

SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie. We geven onze traditie vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons méér dan levensbeschouwing. We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische opvattingen van de school en in de onderwijskwaliteit die we nastreven. Onze identiteit moedigt ons aan om na te denken hoe we in de wereld willen staan. Rituelen zijn waardevol, maar niet het enige. De achterliggende waarden zijn minstens zo belangrijk. Ouders en school hebben allebei een rol bij het uitdragen en naleven van die waarden.

Op onze scholen en peuterscholen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Een rijk palet. Dat biedt kansen. Kansen om kennis te maken met andere waarden. Wij geloven dat leerlingen juist daardoor vertrouwen ontwikkelen. In zichzelf én in de ander. De voorzitter van het College van Bestuur is dhr. G. J. van Drielen. Voor meer informatie over de SCOH verwijzen wij u naar de website: www.scoh.nl.