Index

Basisschool De Elout

Hoofdstuk 1. Welkom!

1.1 Meer kansen op De Elout!

Hartelijk welkom op onze basisschool. Meer kansen op De Elout! Dat is ons motto. En dat maken we waar. Wij zijn er trots op dat u uw kind aan ons toevertrouwt. Het team van De Elout haalt het beste uit ieder kind. Iedere leerling op onze school kan zich optimaal ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, expressief en motorisch gebied. Op De Elout maakt uw kind een goede start.

In deze schoolgids proberen we u zoveel mogelijk over onze school te vertellen. Helaas kunnen wij hierin niet alles vertellen over De Elout. Als u vragen heeft over deze schoolgids of over het onderwijs op De Elout, kunt u altijd een afspraak maken met de directie. Aanvullende informatie vindt u op de website www.eloutdenhaag.nl.

1.2 Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH is een schoolbestuur voor 32 basisscholen, 3 scholen met speciaal basisonderwijs, 1 school met (voorgezet) speciaal onderwijs, 1 school met praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. Stuk voor stuk hebben de scholen een unieke identiteit en samen vormen ze een kleurrijk palet.

De SCOH-scholen staan in de grootstedelijke omgeving van Den Haag. Een stad die, net als de andere grote steden de laatste decennia sterk is veranderd en nog verandert. SCOH komt voort uit de protestantschristelijke traditie en gaat door hetzelfde proces van verandering dat de stad doormaakt. Ouders en leerlingen van andere religieuze richtingen vinden hun weg naar onze scholen en daar staan onze scholen van harte open voor. Vanuit de christelijke wortels drukken onze leidende kernwaarden (betrokken, betrouwbaar, ontmoeten en verbinden) uit hoe wij ons tot iedereen in de stad willen verhouden, ongeacht achtergrond en geloof.

Kinderen kunnen zich op onze scholen en peuterscholen optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander.

Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer R. Tromp en mevrouw Dr. J. Snippe. Wilt u meer informatie over SCOH? Neem dan een kijkje op de website: www.scoh.nl.